Tennet Dolwin Gamma Project

Orca Offshore has been hired to provide specialist consultancy and document review  regarding the transport and installation of the Dolwin 3 gamma Platform. This platform will be a AC-DC transformer platform on the German sector of the North Sea which will connect several offshore Wind turbine fields to the grid.

The platform will be installed June 2017.

Project Pictures

Float-over model

Float-over model

This is the MOSES float-over model Courtagey Overdick
DC Converter

DC Converter

Het project DolWin3 realiseert een gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW voor windparken in het zuidwestelijke deel van de Duitse Noordzee.
TOP